Reference

V CCSce nás delší dobu trápil pokles výkonnosti sales site. Oslovili jsme proto pana Ladislav Šedého a požádali o analýzu a návrh opatření, který by vedl k oživení salesu. Výsledky se dostavily již druhý měsíc, kdy celkový objem prodeje vzrostl o 8%, po třech měsících spolupráce s panem Šedým jsme pak dosáhli celkového nárůstu prodeje o 17%. Také nám pomohl přenastavit motivační systém. To co musíme ještě vyzdvihnout, je jeho práce s jednotlivými obchodníky.

Milan Strnadel

S panem Ladislavem Šedým jsem se během své profesní kariéry v médiích
setkal pracovně dvakrát.
Poprvé to bylo ve vydavatelství Mafra, v internetové divizi Idnes. Protože jsem
byl do té doby obchodník, který prodával především tištěná média, byla pro
mne odborná stáž klíčovou záležitostí. Pan Šedý byl jedním z obchodníků, který
mě do světa internetu zasvěcoval s cílem poznat detailně internetovou
reklamu, její fungování a základní principy. Měl jsem možnost se společně
s ním zúčastňovat řady jednání s obchodními partnery, tvorby mediaplánů a
řady dalších obchodních aktivit.
Druhé setkání bylo o několik let později ve vydavatelství Economia. Tehdy jsem
se stal členem jeho obchodního týmu a úzce jsme spolupracovali na klíčových
klientech vydavatelství. Jednalo se především o mobilní operátory, automobilky
a bankovní instituce. V tomto případě šlo nejen o mé odborné vedení, ale i o
koučování, kdy jsme společně s klienty hledali řešení jejich komunikačních
problémů. Jednalo se o kombinaci individuálního poradenství, osobní zpětné
vazby a prakticky orientovaného tréninku, jehož účelem bylo dosažení mého
profesního a osobnostního rozvoje se zaměřením na elektronická média.
Vzájemnou spolupráci hodnotím velice pozitivně a byla pro mne přínosná.
V médiích již nepracuji, ale v novém oboru mohu získané zkušenosti a praktické
dovednosti velmi dobře využívat.


Zbyněk Blažek